Kancelaria Adwokacka

Adwokat Łukasz Strzelecki

O Kancelarii

Kancelaria prowadzona jest przez adwokata Łukasza Strzeleckiego.

Mecenas Łukasz Strzelecki ukończył wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

W latach 2007-2010 odbył aplikację sądową i zdał egzamin sędziowski.

Pracował jako asystent sędziego w jednym z krakowskich sądów rejonowych.

W 2012 roku uzyskał wpis na listę adwokatów i rozpoczął wykonywanie zawodu.

Wiedza i doświadczenie zdobyte w toku odbywania aplikacji sądowej, pracy jako asystent sędziego, praktyki adwokackiej, a nadto przynależność do samorządu adwokackiego i wynikające z tego tytułu obowiązki, są gwarancją świadczenia pomocy prawnej przy dochowaniu najwyższych standardów staranności.

weight

Zakres usług

Kancelaria Adwokacka świadczy usługi prawne z następujących dziedzin prawa:

  • prawo cywilne, w tym sprawy o zapłatę, odszkodowanie, zadośćuczynienie, rentę, z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia, zasiedzenie, rozgraniczenie, zniesienie współwłasności, eksmisję, podział majątku wspólnego małżonków, ochronę dóbr osobistych, odwołanie darowizny, ochronę służebności, sprawy spadkowe
  • prawo rodzinne, w tym sprawy o rozwód, o alimenty
  • prawo pracy
  • prawo ubezpieczeń społecznych, w tym sprawy o emeryturę
  • prawo gospodarcze i handlowe, postępowanie upadłościowe
  • prawo karne, w tym karne skarbowe i karne wykonawcze
  • prawo administracyjne, dostęp do informacji publicznej

Pomoc prawna obejmuje: udzielanie porad prawnych, wydawanie opinii prawnych, prowadzenie negocjacji, sporządzanie pism procesowych, sporządzanie projektów umów, reprezentację w sądzie jako pełnomocnik stron w postępowaniu cywilnym oraz obrońca podejrzanego/oskarżonego lub pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego/prywatnego w postępowaniu karnym, w tym na etapie postępowania przygotowawczego przed organami ścigania.

Wynagrodzenie za świadczone usługi każdorazowo ustalane jest indywidualnie. Jego wysokość zależy od stopnia skomplikowania sprawy i nakładu pracy adwokata. Możliwe jest rozliczenie w formie ryczałtowej, przy uwzględnieniu stawki godzinowej lub dodatkowo tzw. „premii za sukces” (success fee).

Klienci

Kancelaria zapewnia kompleksową, profesjonalną obsługę prawną zarówno klientom indywidualnym jak i korporacyjnym w ramach pomocy doraźnej albo wykonywania stałych umów zlecenia.

Klientami kancelarii są osoby fizyczne, osoby prawne oraz instytucje publiczne.

Kancelaria współpracuje z kancelariami adwokackimi i kancelariami radców prawnych na terenie województwa małopolskiego, świętokrzyskiego i lubelskiego.

clients

Kancelaria została laureatem konkursu Orły Prawa.

Orły 2018
Orły 2019
Orły 2020

Orły 2021

Orły 2022
Orły 2023

Komentarze adw. Łukasza Strzeleckiego dla Prawo.pl:

Kontakt

Kancelaria Adwokacka

adw. Łukasz Strzelecki

Rynek 6/3, 32-200 Miechów

tel. 609-97-11-70

e-mail: adwokat.strzelecki@gmail.com

NIP: 659-147-99-30

Regon: 122596076

Godziny otwarcia kancelarii:

wtorek: 8:30 – 15:30

środa: 12:00 – 18:00

piątek: 8:30 – 15:30

W celu umówienia spotkania proszę o wcześniejszy kontakt telefoniczny, gdyż z uwagi na wykonywanie czynności zawodowych, np. uczestnictwo w rozprawach sądowych, kancelaria we wskazanych wyżej godzinach może być wyjątkowo nieczynna.